Polityka prywatności - Hotel Jaśmin *** w Owińskach koło Poznania

Klauzula informacyjna FHU Jaśmin

Uprzejmie informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych są: Filipiak Jolanta, Paulina Matłoka, Wierzbicki Maciej- przedstawiciele FHU Jaśmin Stanisław Wolniewicz z siedzibą w Owińskach 62-005 , ul. Dworcowa 19, mail: recepcja@hotel-jasmin.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ewentualnych zleceń na proponowane przez firmę usługi reklamowe pomiędzy Panem/Panią a FHU Jaśmin, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.
Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, nr NIP, nr Pesel, nr Regon, nr telefonu, adres email, wizerunek z nagrania monitoringu (monitoring ma na celu zwiększenie ochrony i bezpieczeństwa oraz zmniejszenie zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego oraz ochronę mienia).
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.